2310706341 · 2106800632

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 20:00
Σάββατο    8:00 – 15:00
Παράλληλη Εγνατίας Οδού - Ύψος Ωραιόκαστρου
2310706341
2310574398

sales1@electra.com.gr

Αθήνα
Δευτέρα – Παρασκευή   10:00 – 21:00
Σάββατο  10:00 – 16:00
Λεωφόρος Κηφισίας 14, Μαρούσι
2106800632

athens@electra.com.gr

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Projects

3D Models

Do it yourself