2310706341 · 2106800632

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 20:00
Σάββατο    8:00 – 15:00
Παράλληλη Εγνατίας Οδού - Ύψος Ωραιόκαστρου
2310706341
2310574398

sales1@electra.com.gr

Αθήνα
Δευτέρα – Παρασκευή   10:00 – 21:00
Σάββατο  10:00 – 16:00
Λεωφόρος Κηφισίας 14, Μαρούσι
2106800632

athens@electra.com.gr

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

ELECTRA WORLDWIDE

ELECTRA

Projects

3D Models

Do it yourself