Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 20:00
Σάββατο    8:00 – 15:00
Παράλληλη Εγνατίας Οδού - Ύψος Ωραιόκαστρου

Αθήνα
Δευτέρα – Παρασκευή   10:00 – 21:00
Σάββατο  10:00 – 16:00
Λεωφόρος Κηφισίας 14, Μαρούσι

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
ELECTRA